Browsing Category

ମାଳିକା ବାଣୀ

ମାଳିକା ବଚନ । ଆସୁଛି ମହା ବିପଦ 2026 ମସିହା ରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯିବ । ଆଉ ତା ପରେ ସବୁ…

କେହି ରହି ନାହିଁ , ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭଵ ଭୂମି ତଳେ , ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ସାରି ବାହୁଡ଼ି ବେ କାଳେ ବଳେ । ତେବେ କାଳି ଯୁଗ ସରିବା ପାଇଁ ବସି ଲାଣି । ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ପୃଥିବି ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ପାଇ ଯିବ । ଏହି କଥା ଟି ଆମେ କହୁ ନାହୁଁ । ଏହି କଥା ଟି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।…